logo
HOME

WAEC

NECO

NABTEB

Contact


2023 WAEC SPECIMEN PRACTICALS | 2023 SPECIMEN SOLUTIONS EXPO - CLICK HERE
2023 NECO REAL LIVE VERIFIED QUESTION & ANSWERS AVAILABLE NOW - CLICK HERE

NECO 2023 REAL TIMETABLE AVAILABLE NOW - CLICK HERE

BE OUR WAEC, GCE JAMB CBT AGENT AND MAKE MONEY FROM IT CLICK HERE

Quick Contact
WHATSAP/SMS 09061831432 OR 08127522942


S/LEONE WASSCE PAGE

GHANA WASSCE PAGE

ANSWER PAGE


CONFIRMATION PAGE« | »

2020 WAEC GCE/WASSCE PRIVATE SECOND SERIES HAUSA / IGBO / YORUBA OBJ AND ESSAY QUESTIONS AND ANSWERS

 

*2020 NOV/DEC WAEC GCE YORUBA VERIFIED ANSWERS*

YOURUBA OBJ

01-10: CDACADBDBD

11-20: BABCDACBDB

21-30: CCACDBCDAB

31-40: DDACBCABBB

41-50: BABADBBBCD

51-60: CCBDACDBAC

COMPLETED

(2)

TABULATE

ORO| IHUN SILEBU|IYE SILEBU

(a)

(i) Bae| Ba-e | 2

kf f

(ii) Waa|Wa-a|2

kf f

(iii)Suu|Su-u|2

kf f

(b)

(i) Kaabo|Ka-a-bo|3

kf f kf

(ii)Kuule| Ku-u-le|3

kf k kf

(iii) Boolu| Bo-o-lu|3

kf f k

(d)

(i)Aare|A-a-re|3

f f kf

(ii) Ooru|o-o-ru|3

f f kf

(iii) Oola|o-o-la|3

f f kf

(e)

(i) Panla|pa-n-la|3

kf n kf

(ii) Konko|Ko-n-ko|3

kf n kf

(iii) Kongbe|Ko-n-gbe|3

kf n kf

=============================

(3a)
(i)Ihun to je apapo konsonanti (K)
apeere
(i) Ka
kf
(ii)gba
kf
(ii) Ihun to je apapo faweli (f)
apeere
(i)ale
f kf
(ii)ola
f kf
(iii) Ihun to je apapo aranmu asesilebu (N)
apeere
(i) nkan
n kf
(Ii)
kanga
kf n kf
(3b)
TABULATE
OROIHUN SILEBU|IYESILEBU
(I)Ajantala|A-ja-n-ta-la|5
f-kf-n-kf-kf
(ii)Ogirimadagbo|O-gi-ri-ma-da-gbo|6
f-kf-kf-kf-kf-kf
(iii)Okunkun|O-kun-kun|3
f-kf-kf
(iv)Bamgbose|ba-m-gbo-se|4
kf-n-kf-kf
(v)Akanpo|A-kan-po|3
f-kf-kf
(vi) Odun|O-dun|2
f-kf

===============

 

*2020 NOV/DEC WAEC GCE IGBO VERIFIED ANSWERS*

(11a)

Akaọrụ bu ihe bụ ihe mmadụ na-arụpụta n’onwe ya, nke o ji aka ya arụ iji wee kpata ego.

 

(11b)

(i) ịkpa nkata

(ii) ịkọ ugbo

(iii) isi nri

(iv) idozi isi

(v) ido ụlọ

(vi) ịkpụ bụlọọkụ

(vii) irụ kapịnta

(viii) ighe akara

(ix) ikpu ụzụ

(x) ịkwa akwa

(xi) ịkwa akpụkpụ ụkwụ

(xii) ịgha mmiri

 

(11c)

(i) A na-ahụ oneye nwere akaorụ ka onye bara uru

(ii) Akaọrụ na-eweta ego

(iii) Akaọrụ na-ebupute mmadu n’obodo

(iv) Akaọrụ na-akwara mmadu uzọ n’obodo di anya dika mba ofesi

 

==========================

(2a)

(i) ụdaume Igbo di asatọ n’ọnuọgụgụ

(ii) E nwere udidi udaume abuọ n’asụsụ Igbo, ha bu: ụdamfe na ụdaarọ

(iii) ọ bụ ụdaume ka e ji eme nganiihu n’asụsụ gbo.

(v) Ha nwere ike ibụ otu nkejiokwu dika: ji,di, ta, wdg

(vi) Ha bụ udaọnụ

(vii) ụdaume a na-aknye akara ụdaolu Igbo

 

(2b)

(i) A na-akanye ha abuo akara ụdaolu

(ii) Ha abuo na-akwuwuru onwe ha n’edemede

(iii) Ha abuo na-ebido mkpuruokwu

(iv) Ha abuo na-emechikwa mkpuruokwu

 

===================================

(5a)

i. Ubara

ii. Nke oma

iii. Mbido

iv. Kooro/ si a

v. ilo

vi. nlekota

vii. Egwu

viii. Obere

ix. Aguu

x. Omume

 

B

i. Nwachukwu

ii.

iii. Oche-eze/ Oche ohuru

 

C

i. Aha

ii. Nso

————————————————

 

(4ai)

Akaraedemede bu akara a na-etinye mkpuruokwu maobu n’ahiriokwu, iji wee mee ka edemede nwee nghọta ma kọwaputawa he ode edemede na-ekwu maka ya. Akaraedemede na-enyerekwa ọgụụ aka ịmara mgbe ọ ga-edebe olu e ji ajụ ajụjụ oge ọ na-agụpụta he ederede ọbụla.

 

(4aii)

(i) nkrutuume – kpọmrịkọm

(ii) ngusisi – kpọm kpọm

(iii) iju ajuju – akara ajụjụ

(iv) ide ihe mmadu kwuru kpomkwem – rịkọmngwu

(v) akarankwubiri

(vi) iti mkpu – akaramkpu

(vii) ijikota mkpuruokwu abuo onu – akarauhie

 

(4bi)

Mbuuzo bu mpkuruokwu na-ebute mkpoaha ya na ya na-agako uzo n’ahịrịokwu Igbo

 

(4bii)

(i) ‘Na’ n’udaume

(ii) ‘Na’ na mgbochiume

 

(4biii)

(i) ‘Na’ n’udaume: Okwu na-eso ‘na’ ga-eji udaume wee bido, e wepu ‘a’ dii na ‘na’, werezie rịkọmelu doche ya

 

(ii) ‘Na’ na mgbochiume: Okwu na-eso ‘na’ ga-eji mgbochiume wee bido, a ga-ahapu ‘a’ di na ‘na

 

*GCE HAUSA LANGUAGE VERIFIED ANSWERS*

 

Answers Loading ………..

Tags:

Categories: Uncategorised

There is love in sharing

0 Responses

Leave a Reply

« | »
Jupeb, Jupeb 2019/2020 Chemistry ‹Questions, 2019 Chemistry Jupeb Questions, Jupeb 2019 Chemistry Questions, Jupeb 2019 Chemistry Answers, Jupeb 2019 Chemistry Runz, Jupeb 2019 Chemistry Expo, Jupeb 2019 Chemistry Expo/Runz, 2019 Jupeb Chemistry Obj Answers, 2019 Jupeb Chemistry Theory Questions, 2019 Jupeb Chemistry Obj And Theory Answers, 2019 Jupeb Chemistry Questions, Gidifans Jupeb 2019 Chemistry Answers, Examloaded Jupeb 2019 Chemistry Answers, Real Jupeb 2019 Chemistry Answers, Expoloaded Jupeb 2019 Chemistry Answers, Verified Jupeb 2019 Chemistry Questions, Free Jupeb 2019 Chemistry Answers., Jupeb, Jupeb 2019/2020 Chemistry ​Questions, 2019 Chemistry Jupeb Questions, Jupeb 2019 Chemistry Questions, Jupeb 2019 Chemistry Answers, Jupeb 2019 Chemistry Runz, Jupeb 2019 Chemistry Expo, Jupeb 2019 Chemistry Expo/Runz, 2019 Jupeb Chemistry Obj Answers, 2019 Jupeb Chemistry Theory Questions, 2019 Jupeb Chemistry Obj And Theory Answers, 2019 Jupeb Chemistry Questions, Gidifans Jupeb 2019 Chemistry Answers, Examloaded Jupeb 2019 Chemistry Answers, Real Jupeb 2019 Chemistry Answers, Expoloaded Jupeb 2019 Chemistry Answers, Verified Jupeb 2019 Chemistry Questions, Free Jupeb 2019 Chemistry runs, 2019/2020 neco runz runs, neco 2019/2020 answer verified" 2019/2020 waec gce runz, waec runz, waec gce runz, runz for waec and neco, nabteb runz, 2019/2020 nabtbe runs help, 2020 jamb cbt runz, jamb cbt runs, cbt runz, cbt 2020 runz , waec time table 2020/2019, waec gce 2019/2020 gce time table runz, examorigin.com.ng, examgreat.net, examkey.net, 2019 NECO EXPO, 2019 NECO ANSWERS, NECO 2019 EXPO, 2019 NECO ANSWERS, FREE NECO EXPO, FREE EXPO ON NECO, NECO 2019 EXPO FOR FREE, FREE 2019 NECO ANSWERS, 2019 NECO QUESTIONS, 2019 NECO ANSWERS, 2019 NECO EXPO ANSWERS,2019 NECO ANSWERS, 2019 NECO RUNS, FREE 2019 NECO ANSWERS, 2019 NECO RUNS, 2019 NECO ANSWER, 2019 NECO EXPO, 2019 NECO QUESTIONS, 2019 NECO QUESTIONS, NECO EXPO ANSWERS,2019 NECO EXPO, NECO 2019 ANSWERS, NECO 2019 ANSWER, NECO 2019 ANSWERS, NECO 2019 RUNZ, NECO 2019 ANSWERS, NECO 2019 EXPO, NECO ANSWERS 2019. 2019 NECO QUESTION AND ANSWERS | 2019 NECO ANSWER | 2019 NECO QUESTION AND ANSWERS | 2019/2020 NECO EXPO WEBSITE | 2019/2020 NECO ANSWERS | NECO ANSWER 2019 | NECO QUESTIONS 2019 | 2019 NECO ANSWER FOR ALL SUBJECTS | CHOCKS CONFIRMED ANSWERS FOR BIOLOGY MATHS ENGLISH CHEMISTRY ACCOUNTING COMMERCE GEOGRAPHY FISHERY PHYSICS ECONOMICS HISTORY COMPUTER CIVIC EDUCATION PHYSICS PRACTICAL BIOLOGY PRACTICAL BIOLOGY PRACTICAL PHYSICS PRACTICAL GOVERNMENT HISTORY CIVIC EDUCATION LITERATURE ECONOMICS FOOD AND NUTRITION ANIMAL HUSBANDRY DATA PROCESSING OFFICE PRACTICE TOURISM MATHEMATICS AGRIC SCIENCE PRACTICAL GEOGRAPHY PRACTICAL PHYSICAL EDUCATION 2019 NECO SSCE EXPO | 2019 NECO Exam Runz, NECO 2019 Runs, NECO 2019 Expo Site, Exam Runs, NECO 2019/2020 Runs 100% Correct Expo, NECO 2019 100% Real Expo / Runz, Best NECO 2019 Expo Site 2019 NECO EXPO | 2019 NECO RUNZ | 2019/2020 NECO QUESTION AND ANSWER | 2019 NECO RUNS | 2019 NECO SSCE EXPO ALL SUBJECTS QUESTION AND ANSWERS. 2019 NECO EXPO | 2019 NECO RUNZ |2019 NECO TIMETABLE |2019 NECO SPECIMENS | 2019/2020 NECO QUESTION AND ANSWER | 2019 NECO RUNS | 2019 NECO SSCE EXPO ALL SUBJECTS QUESTION AND ANSWERS 2019 NECO EXPO | 2019 NECO RUNZ | 2019/2020 NECO QUESTION AND ANSWER | 2019 NECO RUNS | 2019 NECO SSCE EXPO ALL SUBJECTS QUESTIONS 2019 NECO EXPO | 2019 NECO RUNZ | 2019/2020 NECO QUESTION AND ANSWER | 2019 NECO RUNS | 2019 NECO SSCE EXPO ALL SUBJECTS QUESTION AND ANSWERS AND ANSWERS 2019/2020 NECO Questions And Answers | 2019 May June Verified/Real Expo/Runz. NECO Assistance For Expo 2019/2020 Runz NECO RUNZ , Real NECO 2019 Expo site, Exam Runs, Free NECO Answers, Free , Free NECO Runs / Runz, NECO , NECO ,Trusted NECO , NECO 2019 Correct Expo, NECO ssce Runs, NECO Answers, NECO Exam Gce Assistance, NECO , Site, NECO Real Expo / Runz Download NECO SSCE QUESTIONS Below 2019 NECO RUNS RUNZ EXPO CHOCKS FOR 2019/19 SESSION NECO 2019/2020 Real Questions and Answers Expo Runz/Runs 2019 NECO Expo,2019/2020 NECO may/June ssce Real/Sure confirmed Questions/Answers/Expo/Runz 2019/2020 NECO Ssce Real/Confirmed Questions And Answers, Expo/Runz 2019/2020 NECO May/June Real Expo, Questions and Answers NECO 2019/2020 Questions/Answers /Expo 2019/2020 NECO Questions And Answers, Expo . 2019/2020 NECO Real/Confirmed Expo/Runz, Questions/Answers.Verified/sure 2019/2020 NECO Ssce may/June Question And Answers Expo/Runz. 2019/2020 NECO/Wassce Real Runz, Questions and Answers.2019/2020 NECO Expo, Questions and Answers. NECO 2019/2020 Questions and Answers Runz/Expo.2019/2020 NECO Ssce Expo. Verified 2019/2020 NECO subjects Questions/Answers, Expo/Runz. NECO 2019 Expo site, NECO Exam Runs, 2019 NECO Ssce Questions, 2019 NECO Answers, Verified , Trusted NECO , NECO 2019 Correct Expo, NECO RUNZ,NECO answers 2019 NECO answers for english NECO answers for mathematics 2019 NECO answers literature in english NECO answers for mathematics 2019 NECO answers 2019 NECO answers for biology 2019 NECO 2019 Answers,2019 NECO Expo,NECO 2019 Questions and Answers, Expo and Runs is finally out,Expo for NECO 2019 is Finally Out Today REAL NECO 2019 Questions and answers/EXPO Runz 2019 NECO 2019 Expo NECO Runs and Free Answers for 2019 Examination,Is NECO 2019 Free Expo Out,Is NECO 2019 Questions and Answers Released. NECO 2019/2020 Exam Expo – Runs – Chocks TAGS; NECO Exam Runz, NECO 2019 Runs, NECO 2019 Expo Site, Exam Runs, NECO 2019/2020 Runs 100% Correct Expo, NECO 2019 100% Real Expo / Runz, Best NECO 2019 Expo Site. 2019 NECO EXPO | 2019 NECO RUNZ | 2019 NECO EXPO | 2019 NECO EXPO/RUNS | 2019 NECO QUESTION AND ANSWERS, 2019 NECO Expo, 2019 NECO Runs, 2019 NECO Answers, 2019 NECO Questions NECO EXPO 2019: 2019 NECO EXAM EXPO RUNS | 2019 NECO EXPO ANSWERS/SITE 2019 WAEC EXPO, 2019 WAEC ANSWERS, WAEC 2019 EXPO, 2019 WAEC ANSWERS, FREE WAEC EXPO, FREE EXPO ON WAEC, WAEC 2019 EXPO FOR FREE, FREE 2019 WAEC ANSWERS, 2019 WAEC QUESTIONS, 2019 WAEC ANSWERS, 2019 WAEC EXPO ANSWERS,2019 WAEC ANSWERS, 2019 WAEC RUNS, FREE 2019 WAEC ANSWERS, 2019 WAEC RUNS, 2019 WAEC ANSWER, 2019 WAEC EXPO, 2019 WAEC QUESTIONS, 2019 WAEC QUESTIONS, WAEC EXPO ANSWERS,2019 WAEC EXPO, WAEC 2019 ANSWERS, WAEC 2019 ANSWER, WAEC 2019 ANSWERS, WAEC 2019 RUNZ, WAEC 2019 ANSWERS, WAEC 2019 EXPO, WAEC ANSWERS 2019. 2019 WAEC QUESTION AND ANSWERS | 2019 WAEC ANSWER | 2019 WAEC QUESTION AND ANSWERS | 2019/2020 WAEC EXPO WEBSITE | 2019/2020 WAEC ANSWERS | WAEC ANSWER 2019 | WAEC QUESTIONS 2019 | 2019 WAEC ANSWER FOR ALL SUBJECTS | CHOCKS CONFIRMED ANSWERS FOR BIOLOGY MATH ENGLISH CHEMISTRY ACCOUNTING COMMERCE GEOGRAPHY FISHERY PHYSICS ECONOMICS HISTORY COMPUTER CIVIC EDUCATION PHYSICAL EDUCATION 2019 WAEC SSCE EXPO | 2019 Waec Exam Runz, Waec 2019 Runs, Waec 2019 Expo Site, Exam Runs, Waec 2019/2020 Runs 100% Correct Expo, Waec 2019 100% Real Expo / Runz, Best Waec 2019 Expo Site 2019 WAEC EXPO | 2019 WAEC RUNZ | 2019/2020 WAEC QUESTION AND ANSWER | 2019 WAEC RUNS | 2019 WAEC SSCE EXPO ALL SUBJECTS QUESTION AND ANSWERS. 2019 WAEC EXPO | 2019 WAEC RUNZ |2019 WAEC TIMETABLE |2019 WAEC SPECIMENS | 2019/2020 WAEC QUESTION AND ANSWER | 2019 WAEC RUNS | 2019 WAEC SSCE EXPO ALL SUBJECTS QUESTION AND ANSWERS 2019 WAEC EXPO | 2019 WAEC RUNZ | 2019/2020 WAEC QUESTION AND ANSWER | 2019 WAEC RUNS | 2019 WAEC SSCE EXPO ALL SUBJECTS QUESTIONS 2019 WAEC EXPO | 2019 WAEC RUNZ | 2019/2020 WAEC QUESTION AND ANSWER | 2019 WAEC RUNS | 2019 WAEC SSCE EXPO ALL SUBJECTS QUESTION AND ANSWERS AND ANSWERS 2019/2020 Waec Questions And Answers | 2019 May June Verified/Real Expo/Runz. WAEC Assistance For Expo 2019/2020 Runz WAEC RUNZ , Real WAEC 2019 Expo site, Exam Runs, Free WAEC Answers, Free , Free WAEC Runs / Runz, Waec , Waec ,Trusted WAEC , WAEC 2019 Correct Expo, WAEC ssce Runs, WAEC Answers, WAEC Exam Gce Assistance, WAEC , Site, WAEC Real Expo / Runz Download WAEC SSCE QUESTIONS Below 2019 WAEC RUNS RUNZ EXPO CHOCKS FOR 2019/19 SESSION Waec 2019/2020 Real Questions and Answers Expo Runz/Runs 2019 Waec Expo,2019/2020 Waec may/June ssce Real/Sure confirmed Questions/Answers/Expo/Runz 2019/2020 Waec Ssce Real/Confirmed Questions And Answers, Expo/Runz 2019/2020 Waec May/June Real Expo, Questions and Answers Waec 2019/2020 Questions/Answers /Expo 2019/2020 Waec Questions And Answers, Expo . 2019/2020 Waec Real/Confirmed Expo/Runz, Questions/Answers.Verified/sure 2019/2020 Waec Ssce may/June Question And Answers Expo/Runz. 2019/2020 Waec/Wassce Real Runz, Questions and Answers.2019/2020 Waec Expo, Questions and Answers. Waec 2019/2020 Questions and Answers Runz/Expo.2019/2020 Waec Ssce Expo. Verified 2019/2020 Waec subjects Questions/Answers, Expo/Runz. Waec 2019 Expo site, Waec Exam Runs, 2019 Waec Ssce Questions, 2019 WAEC Answers, Verified , Trusted WAEC , WAEC 2019 Correct Expo, WAEC RUNZ,waec answers 2019 waec answers for english waec answers for mathematics 2019 waec answers literature in english waec answers for mathematics 2019 waec answers 2019 waec answers for biology 2019 waec 2019 Answers,2019 waec Expo,waec 2019 Questions and Answers, Expo and Runs is finally out,Expo for waec 2019 is Finally Out Today! REAL WAEC 2019 Questions and answers/EXPO Runz 2019 Waec 2019 Expo waec Runs and Free Answers for 2019 Examination,Is waec 2019 Free Expo Out,Is waec 2019 Questions and Answers Released. Waec 2019/2020 Exam Expo – Runs – Chocks TAGS; Waec Exam Runz, Waec 2019 Runs, Waec 2019 Expo Site, Exam Runs, Waec 2019/2020 Runs 100% Correct Expo, Waec 2019 100% Real Expo / Runz, Best Waec 2019 Expo Site. 2019 WAEC EXPO | 2019 WAEC RUNZ | 2019 WAEC EXPO | 2019 WAEC EXPO/RUNS | 2019 WAEC QUESTION AND ANSWERS, 2019 WAEC Expo, 2019 WAEC Runs, 2019 WAEC Answers, 2019 WAEC Questions WAEC EXPO 2019: 2019 WAEC EXAM EXPO RUNS | 2019 WAEC EXPO ANSWERS/SITE